Labiomental teriminin tıbbi anlamı; a. Dudaklara ve çeneye ait.