Labioplasty teriminin tıbbi anlamı; n. Duda üzerinde yapılan estetik ameliyat.