Labium Anterius teriminin tıbbi anlamı; anat. Ostium uterinin ön sınırı.