Labium Inferius teriminin tıbbi anlamı; anat. Alt dudak.