Labium Limbi Tympanicum teriminin tıbbi anlamı; anat. Oluklu kıyının daha uzun olan, alt uzantısı.