Labium Oris teriminin tıbbi anlamı; anat. Dudaklar.