Labium Superius teriminin tıbbi anlamı; anat. Üst dudak.