Laboratory Diagnosis teriminin tıbbi anlamı; Laboratuvar incelemelerine dayanarak teşhis koyma;