Laboratory teriminin tıbbi anlamı; n. Laboratuvar.