Labo(U)R teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Doğum ağrıları; 2. Doğum, partus.