Labrum teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. Labra). 1. Kenar; 2. dudak.