Lacer teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. lacera). Yırtık, lacerum.