Laking teriminin tıbbi anlamı; Eritrositlerin yapısındaki hemoglobin'in açığa çıkması, kanın hemoliz oluşu.