Lamina teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. laminae) Yaprak, ince ve düz kemik yaprağı, lam.