Larva teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. larvae). Tırtıl, kurtçuk, sürfe, larv.