Larvicide teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Larvları yokeden; 2. Larvları yok edici faktör veya madde, larvisid.