L.e.cells teriminin tıbbi anlamı; n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.