Leukoencephalitis teriminin tıbbi anlamı; n. Beynin beyaz cevherinin iltihabı, lökoensefalit.