L-Form teriminin tıbbi anlamı; n. Hücre çeperi parçalanan bakteri.