Limen teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. limina). Eişk, girek.