Lobe teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Lop, lobus, Kulak memesi, 2. Parçalı bir organın bir parçası; 3. Karaciğer parçası.