Lysozyme teriminin tıbbi anlamı; n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.