Lyster's Tube teriminin tıbbi anlamı; İçme suyunu sterilize etmek için kullanılan kalsiyum hipoklorit tübü;