M. D. teriminin tıbbi anlamı; (Doktor of Medicine), Tıp doktoru.