Macerate teriminin tıbbi anlamı; v. Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak.