Macerative teriminin tıbbi anlamı; a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.