Macies teriminin tıbbi anlamı; n. Cılızlık, zayıflık, hareketlerde isteksizlik.