Macrencephalia teriminin tıbbi anlamı; n. Beyin büyümesi.