Macrobiosis teriminin tıbbi anlamı; n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.