Macrobiota teriminin tıbbi anlamı; n. Bir bölgeye ait gözle görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.