Macrobiote teriminin tıbbi anlamı; n. Uzun ömürlü hayvan veya bitki.