Macrobrachia teriminin tıbbi anlamı; n. Kolların aşırı uzun ve iri oluşu.