Macrocardius teriminin tıbbi anlamı; n. Fetus kalbinin aşırı büyüklüğü.