Macrocephalus teriminin tıbbi anlamı; n. Anormal derecede iri başa sahip fetüs.