Macrocolon teriminin tıbbi anlamı; n. Kolon'un normale oranla çok büyük veya çok uzun oluşu.