Macrocranium teriminin tıbbi anlamı; n. Kafatası kubbesinin ileri derecede büyük oluşu.