Macrocyte teriminin tıbbi anlamı; n. Çok büyük alyuvar.