Macrocytosis teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.