Macrodontism teriminin tıbbi anlamı; n. Dişlerin anormal derecede büyük oluşu.