Macrofauna teriminin tıbbi anlamı; n. Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.