Macrogastria teriminin tıbbi anlamı; n. Midenin aşırı şekilde büyük oluşu, mide büyüklüğü.