Macrognathia teriminin tıbbi anlamı; n. Altçenenin anormal büyüklüğü, makrognati.