Megalonychosis teriminin tıbbi anlamı; n. Tırnak ve yatanğının hipertrofis.