Mendelson's Syndrome teriminin tıbbi anlamı; n. Mide muhtevasının akciğerlere aspirasyonu ile meydana gelen durum.