Meropia teriminin tıbbi anlamı; n. Kısmi körlük, yarım körlük, meropi.