Methadone teriminin tıbbi anlamı; n. Sedatif etkisi daha az olan, morfin benzeri bir sentetik ilaç.