Miasma teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Pis (mikroplu) hava; 2. Havadaki bulaşık mikroplar.