Microbiota teriminin tıbbi anlamı; n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.