Microblepharism teriminin tıbbi anlamı; n. Göz kapaklarının anormal küçüklüğü.