Microcalorie teriminin tıbbi anlamı; n. Küçük kalori.